6486 Bölgesel İndirim Teşviki

Bakanlar Kurulunca belirtilen il ve ilçelerde yer alan özel sektör işverenleri 4/5/6 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilirler.

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşyerinin Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi şartıyla,

  1. Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
  2. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  3. E-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,
  4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.
Menü