16322/ 25510 Yatırım Belgesi Teşviki

  1. Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik veya Taşınma Teşviki Belgesi almış işletmeler yararlanabilir.
  2. Yatırımın tamamlanmasına müteakip, Yatırıma başlamadan önceki son 6 aylık dönemde çalışan işçilere ilave alınan işçiler için yararlanılır.
  3. Yatırım yapılan bölge için 2-10 yıl arası prim desteği alınabilir.
  4. Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,
  5. Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
  6. Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden brüt asgari ücrete isabet eden oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.
Menü